Certyfikaty

W Szkole LEKI Nordic Walking można uzyskać dwa certyfikaty:

1. Active Leader 2. Instructor
*Naciśnij na zdjęcie by powiększyć

Różnią się od siebie stopniem posiadanych uprawnień uzyskanych przez kursanta po odbyciu szkolenia.

  Active Leader Instructor
technika efektywnego N/W tak tak
znajomość ponadpodstawowych technik szkolenia nie tak
uprawnienia do prowadzenia zorganizowanych marszów tak tak
uzyskanie certyfikatów Active Leader dla wyszkolonych przez siebie osób nie tak
wymaganie kwalifikacji przed kursem nie* tak**

* Informacja dodatkowa: istnieje możliwość zdobycia certyfikatu Active Leader Level II (w tym celu należy wykonać procedurę potwierdzającą kwalifikacje jak w certyfikacie Instructor).

** Wymaga się od kursanta kwalifikacji przed przystąpieniem do kursu (doświadczenie w nauczaniu/ w szkoleniu sportowym/ w zakresie rehabilitacji zdrowotnej/ w zakresie fitness/ z zakresu Kursu Pierwszej Pomocy etc.). Aby uzyskać certyfikat należy dostarczyć kopię jednego z poniższych dokumentów:

  • zaświadczenie o pracy w placówce szkolnej, zdrowotnej, rehabilitacyjnej, fittness, klubie sportowym,turystycznym lub z własnej firmy, która planuje działalność związaną z N/W.
  • dyplom ukończenia uczelni sportowej, medycznej, organizacji turystyki lub pokrewnej
  • legitymacja studencka dla kandydatów będących na w/w studiach na min 3 roku i wyżej
  • dyplom ukończenia kursu instruktora/ trenera z zakresu innej dyscypliny sportu, rehabilitacji, fitness lub pokrewnej