home

SZKOŁA LEKI

NORDIC WALKING

KILKA SŁÓW O NAS:

Szkoła LEKI Nordic Walking powstała w 2003r. w Niemczech. Oparta na podstawie niezależnego programu autorskiego napisanego przez kilku neutralnych znawców Nordic Walking, będących jednocześnie autorytetami z dziedziny medycyny (ortopedii, kardiologii ) oraz wychowania fizycznego i sportu.

NORDIC WALKING:

Nordic Walking wywodzi się z Finlandii. Początkowo ta forma ruchowa nie posiadała nazwy i była wykorzystywana w letnich ćwiczeniach narciarzy. Narciarze używają kijów od dziesięcioleci, aby uczynić swoje letnie treningi bardziej skutecznymi. Pomagają one sportowcom osiągnąć wytrzymałość w długich sesjach treningowych oraz dają dodatkową siłę podczas ćwiczeń skocznościowych na stoku. Narciarze używali długich kijów narciarskich podczas treningów przygotowujących do zawodów.

Osoby chętne na odbycie szkolenia prosimy o skorzystanie z listy instruktorów zamieszczonej na stronie w celu znalezienia Instruktora działającego w pożądanym przez siebie rejonie.

Szkoła LEKI Nordic Walking nie pośredniczy między kursantami a instruktorami. Ewentualnie w razie potrzeby możemy polecić najaktywniejszych instruktorów w danym rejonie (w tym celu prosimy o kontakt drogę elektroniczną).