Szkoła LEKI NW

O NAS:

Szkoła LEKI Nordic Walking powstała w 2003r. w Niemczech. Oparta na podstawie niezależnego programu autorskiego napisanego przez kilku neutralnych znawców Nordic Walking, będących jednocześnie autorytetami z dziedziny medycyny (ortopedii, kardiologii ) oraz wychowania fizycznego i sportu.

Do najważniejszych osób, które tworzyły program tej szkoły należeli: W. Boeckh-Behrens, W. Buskies, E. Gollner, U. Göhner, A. Helmkapp, M. Mack, W. Hollmann, T. Hettinger, K. Hottenrott, V. Urban, T. Ripatti, J. Weineck.

Dwa lata później szkoła LEKI wkroczyła do Polski za sprawą firmy SPORITMPEX. W lipcu 2005 roku w Ustroniu odbyło się inauguracyjne szkolenie poprowadzone przez jednego z najlepszych praktyków i znawców całości zagadnień związanych z Nordic Walking w Europie- Master Instruktora austriackiego pochodzenia p.Gottfrieda Kuermera. Przeszkolił on pierwszych 6 instruktorów oraz 2 koordynatorów nadając im certyfikaty z najwyższymi uprawnieniami na teren Polski.

Od samego początku Szkoła LEKI Nordic Walking zaistniała jako alternatywa dla innych tego typu szkoleń z zakresu Nordic Walking, stawiając sobie na cel uniknięcie wszelkich klauzul lojalnościowych dla przyszłych instruktorów, jakie stosowała konkurencja, a w tym międzynarodowa organizacji INWA bazująca wyłącznie na kijach jednej firmy. Szkoła LEKI Nordic Walking postawiła na wysoką jakości szkoleńi niezależności od krępujących zasad.

W ramach sprzętowej części kursu pomijane są aspekty wskazywania na hierarchię jakości różnych firm, gdyż u podstaw idei szkoły LEKI leży założenie, że sprawa walorów sprzętowych zostanie oceniona wyłącznie przez przyszłych użytkowników. Są oni jedynie zaznajamiani z potrzebną wiedzą techniczną do prawidłowego wykorzystania unikalnych technologii kijów LEKI. Zależy nam na tym, aby nasi instruktorzy gdy już zdecydują się na kije firmy LEKI, byli w stanie w pełni odczuci korzyści, jakie niosą innowacyjne rozwiązania w wyżej wymienionych kijach.

Brak klauzul lojalnościowych dla absolwentów Szkoły LEKI, pozwolił na pełną niezależności przyszłych instruktorów LEKI Nordic Walking. Szkoła LEKI stała się zatem jednym z prekursorów neutralności i partnerem do niezależnego certyfikowania instruktorów. Spowodowała bez wątpliwości w wielu krajach Europy początek tendencji (głównie w krajach niemieckojęzycznych) do tworzenia niezależnych od INWA krajowych związków Nordic Walking wystawiających państwowe uprawnienia instruktorów Nordic Walking. Ze względów na powszechnie uznaną jakości szkolenia, przy umiarkowanej promocji własnego sprzętu, szkoła LEKI Nordic Walking zyskała miano szkoły międzynarodowej, której certyfikaty honorowane są we wszystkich krajach Unii oraz w wielu krajach Ameryki czy dalekiej Australii. Większości pracodawców tych krajów honoruje uprawnienia Szkoły LEKI na równi z uprawnieniami państwowymi. Szczegółowy zakres kursu, jego definicję, założenia i program prezentowany jest w czytelnie sformowanych informatorach o kursie. Na uwagę zasługuje jedna z zasad kursu LEKI Nordic Walking przewidująca 2-krotny (na początku i końcu kursu) udział kamery nagrywającej samych kursantów. Pozwala to na ukazanie progresji poczynionej podczas szkolenia.

Przeprowadzone w Polsce dotychczasowe kursy NW pozostawiły po sobie doskonałe recenzje jej absolwentów, co w efekcie daje szkole LEKI Nordic Walking niesłabnącą renomę.